Deschide imaginea în fereastră nouă
LEANCĂ Florentin

LEANCĂ Florentin

29 August, 1966
Floreşti, Republica Moldova

Titularizare UAP
25 Ianuarie 2001, secţia Arta decorativă

Rezidenţa
bd. Ştefan cel Mare 3, Chişinau, Republica Moldova
Adresa poştală
MD 2004

Tel. (dom): [+373.22] 23 7017
GSM: [+373] 069379316
Note

Florentin Leancă este un plastician din generaţia celor care, pe baricade, pe adevăra-telea, dintr-o pornire din proprie conştiinţă asumată, s-a ridicat in apărarea binelui şi a frumosului, tocmai când s-a produs încrâncenarea pe viaţă şi pe moarte a însăşi fiinţării noastre şi, tocmai la scurtă vreme după urmarea a două trepte a studiilor în domeniul creativităţii plastice: la o şcoală de arte plastice pentru copii şi la Colegiul de arte Plastice Alexandru Plămădeală. Revenit la făgaşul paşnic ghidat de vocaţia sa, via Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, se specializează în clasa de tapiserie. Totuşi, orizonturile în care-1 aflăm că-şi relevă capacitatea cuprind şi genurile picturii de şevalet, şi cele ale graficii, şi ale designului. Chiar de la primele evoluţii, valorificând oportunităţile de a-şi etala configurările plastice pe simeze, fie la Chişinău, fie la Bucureşti sau Bacău, fie la Moscova, fie oriunde a fost invitat sau şi-a dorit să evolueze, s-a învrednicit de recunoaştere şi, în câteva rânduri, a fost distins cu premil. >>>>

Tudor BRAGA
Copyright © 2019 arta.md Toate drepturile rezervate.       Webdesign: sGallery