ru | en

Note


Florentin Leancă este un plastician din generaţia celor care, pe baricade, pe adevăra-telea, dintr-o pornire din proprie conştiinţă asumată, s-a ridicat in apărarea binelui şi a frumosului, tocmai când s-a produs încrâncenarea pe viaţă şi pe moarte a însăşi fiinţării noastre şi, tocmai la scurtă vreme după urmarea a două trepte a studiilor în domeniul creativităţii plastice: la o şcoală de arte plastice pentru copii şi la Colegiul de arte Plastice Alexandru Plămădeală. Revenit la făgaşul paşnic ghidat de vocaţia sa, via Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, se specializează în clasa de tapiserie. Totuşi, orizonturile în care-1 aflăm că-şi relevă capacitatea cuprind şi genurile picturii de şevalet, şi cele ale graficii, şi ale designului. Chiar de la primele evoluţii, valorificând oportunităţile de a-şi etala configurările plastice pe simeze, fie la Chişinău, fie la Bucureşti sau Bacău, fie la Moscova, fie oriunde a fost invitat sau şi-a dorit să evolueze, s-a învrednicit de recunoaştere şi, în câteva rânduri, a fost distins cu premil. Atuul prestaţiei sale promiţătoare i-a favorizat antrenarea în funcţia de vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, adică este omul ajuns în cniar contingentul celor abilitaţi să răspundă pentru crearea acelui minim de condiţii fara de care n-ar fi fost evoluţia pe traiect ascendent al artelor plastice, precum este cazul de la noi, când aceasta se afla sub semnul însuşirii a noi mijloace de expresie, de diversificare a modalităţilor de configurare a lucrărilor, inclusiv şl sub forme netradiţionale: prin orgianizarea de expoziţii, concursuri, participări la tabere de creaţie, deplasări de documentare.
 
Probabil aici iese in prim plan Expoziţia-Concurs Saloanele Moldovei care comportă premise de apropiere până la omogenizare a sensibilităţii creatorilor din stânga Prutului la cota prestigiului acoperit de lucrul bine făcut al colegilor ce activează Ia vest de acest râu. Adică, starea de veghe, dar şi de dăruire activă in beneficiul colegilor nu înseamnă altceva decât proiecţia în exterior a grijii ce o învederează, când îşi elaborează propriul discurs plastic. Lucrări ca Turnul Babel Căderea lui Icar, Donsul timizilor, prin articulările de linii, gesturi de tuşe, griuri uşor nuanţate cromatic - din zona rezonanţelor, ilustrează voinţa unui om prins în emergenţa detaşării de inhibarea internă tragicului şi dramaticului temelor. Mai degrabă această zonă a maleficului se limpezeşte în discursul său ca o expresie a neliniştilor alimentate de latenţa pericolelor - sub incidenţa cărora se află însăşi fiinţarea noastră - la toate nivelele: politic, social, cultural, psihologic.

Şi totuşi, alte segmente ale subiectivităţii creatorului nostru, preponderent, îi alimentează opere tensionate, opere în care caută armonia - de la forme abia şoptite până la forme care se vor expresia desăvârşirii.
Text: Tudor BRAGA
Copyright © 2019 arta.md Toate drepturile rezervate.       Webdesign: sGallery